The KingDom


KingDom


Regels kingdom:

Regels komen later!

Info:

De map is 10.000 op 10.000 blokken groot. Per €25 dat er wordt gedoneerd  wordt de map 1.000 bij 1.000 groter.

Je mag een KingDom aanmaken maar dat moet je aan een staff lid vragen!

Een uitgebreide info staat in de server of op de nieuwe website: MaxerG.buycraft.net

Commands:

/ll map

/ll claim // Kost 10K

/ll friend <name>

/ll allfriend <name>

/shop

/rtp // kost 5K

/tpa <name>

/kit <kitname>

/k list

/k info

/k spawn